خدمات گوشی سامسونگ

شماره تماس : 36618278-026

تعمیرات گوشی و تبلت سامسونگ

این مجموعه فقط ملزم به انجام خدمات تعمیرات موبایل و تبلت سامسونگ در موارد زیر است:
1- در صورتی که گارانتی دستگاه به پایان رسیده و مایل به دریافت خدمات معتبر می باشید.
2- در صورتی که مشتری به هر دلیلی نتواند از گارانتی دستگاه استفاده کند. مثال: دستگاه های بدون گارانتی و دستگاه های با ایراداتی که شامل گارانتی نمی شود؛ مانند: شکستگی، آبخوردگی و …
3- در صورتی که مشتری شرایط اتمام گارانتی بعد از باز شدن دستگاه توسط این مجموعه را بپذیرد.